Inwestycja w pompę ciepła: Dlaczego warto zastanowić się nad tą opcją podczas budowy domu?

Decyzja o zakupie systemu grzewczego jest jednym z najważniejszych punktów do rozważenia podczas budowy domu. Często dominującym czynnikiem wpływającym na wybór są niskie koszty początkowe i eksploatacyjne, natomiast aspekty ekologiczne są często pomijane. To prowadzi do pytania – dlaczego warto rozważyć inwestycję w pompę ciepła, jedno z najbardziej energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska urządzeń grzewczych?

Znaczenie klas energetycznych urządzeń gospodarstwa domowego

Podczas zakupu sprzętu gospodarstwa domowego, takiego jak pralka, lodówka czy zmywarka, konsumenci coraz częściej biorą pod uwagę nie tylko cenę, ale również ich efektywność energetyczną. Jest to korzystne zarówno dla ich portfeli, jak i dla świadomości dbania o naszą planetę. Niestety, te same kryteria rzadko są stosowane podczas wyboru systemu grzewczego, co jest poważnym błędem. Ważne jest bowiem zrozumienie, że wybór kotła czy innego urządzenia grzewczego, to nie tylko kwestia finansowa, ale również kwestia wpływu na środowisko i nasze zdrowie. Kotły grzewcze mogą emitować substancje szkodliwe dla środowiska i ludzi.

Porównanie emisji zanieczyszczeń przez różne technologie grzewcze

1. Emisja PM2.5 i PM10

PM2.5 i PM10 to cząstki stałe zawieszone w powietrzu, które mogą zawierać toksyczne składniki, takie jak benzopireny, dioksyny i furany. Długotrwała ekspozycja na takie zanieczyszczenia powietrza może prowadzić do chorób płuc i układu krążenia. Największa emisja PM pochodzi od kotłów opalanych węglem, drewnem i olejem opałowym. Zdecydowanie lepiej prezentują się kotły gazowe, pompy ciepła i urządzenia kogeneracyjne.

2. Emisja CO – tlenku węgla, tzw. czadu

Tlenek węgla, zwany również czadem, to bezwonny i bezbarwny gaz, który jest szczególnie niebezpieczny. Powstaje w wyniku niedostatecznej ilości tlenu podczas spalania, a także podczas pożarów. Według statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, podczas sezonu grzewczego 2017/2018 odnotowano ponad 4300 incydentów związanych z tlenkiem węgla. Około 2700 osób zostało rannych, a 70 zginęło na skutek zatrucia czadem. Najwięcej CO emitują kotły opalane węglem i drewnem. Z punktu widzenia emisji tlenku węgla, najbardziej ekologicznym rozwiązaniem jest pompa ciepła.

3. Emisja CO₂ – dwutlenku węgla

Nadmierna emisja dwutlenku węgla prowadzi do tzw. efektu cieplarnianego, który przyczynia się do globalnego ocieplenia. W dużych ilościach jest on również szkodliwy dla zdrowia. Pompy ciepła emitują znacznie mniej CO₂ niż kotły opalane węglem, olejem czy gazem, a nawet urządzenia kogeneracyjne.

Co to jest pompa ciepła?

Pompa ciepła to nowoczesny i efektywny energetycznie system grzewczy, który wykorzystuje energię z naturalnych i odnawialnych źródeł do ogrzewania budynków. Rodzaj energii zależy od typu pompy ciepła i może być pobierany z gruntu, powietrza lub wody, a następnie przekazywany do systemu grzewczego. W skład układu pompy ciepła wchodzą cztery główne elementy (parownik, sprężarka, skraplacz i element dławiący), przez które przepływa płyn roboczy. Urządzenie zasilane jest niewielką ilością prądu i nie wymaga paliwa, komina ani wentylacji. Pracuje cicho, nie emituje zapachów i nie wymaga regularnych przeglądów czy konserwacji.