Redukcja zużycia wody jako klucz do zmniejszenia konsumpcji energii

Peter Gleick, znawca z Pacific Institute, uważa, że w niektórych regionach świata, ograniczanie zużycia wody może efektywnie przyczynić się do redukcji konsumpcji energii. Wskazuje on na to, że obszary cierpiące na brak wody, takie jak Kalifornia czy Chiny, mogą odnieść większe korzyści z wydajnego zarządzania zasobami wodnymi niż zastępowanie standardowych żarówek ich energooszczędnymi odpowiednikami.

Gleick potwierdza swoje twierdzenia przykładem z Kalifornii, gdzie transport, przechowywanie i oczyszczanie wody odpowiada za 19% całkowitego zużycia energii w tym stanie. Jego zdaniem, jest to dowód na to, jak ważne jest skuteczne gospodarowanie zasobami wodnymi.

Jako ekspert w dziedzinie gospodarki wodnej, Gleick apeluje do rządzących o poprawę infrastruktury związanej z wodą. Sugeruje on wprowadzenie takich rozwiązań jak oszczędzające wodę toalety czy bardziej efektywne systemy irygacyjne. Według niego te proste kroki mogą przyczynić się do znacznej oszczędności energii.