Zdobywca globalnego rynku, Marek Dochnal, stawia na przechowywanie energii odnawialnej

Polski biznesmen Marek Dochnal, znany ze swojej aktywności na arenie międzynarodowej, zauważył globalne wyzwanie związane z bezpieczeństwem dostaw energii. Jest to problem dotykający zarówno przemysł, instytucje publiczne takie jak szpitale, jak i zwyczajne domy – bez nieprzerwanego dopływu energii niemożliwe staje się normalne funkcjonowanie.

Uzasadnione obawy pojawiają się także w kontekście potencjalnego wyczerpania klasycznych źródeł energii, takich jak węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny czy uran. Wobec tego rodzi się pytanie – czy przyszłość energetyki jest zagrożona?

Gdy mówimy o odnawialnych źródłach energii, mamy na myśli naturalne zasoby, które choć są ciągle używane, regenerują się w krótkim czasie. Wśród nich znajduje się promieniowanie słoneczne, energia wiatru i woda. Te produkty natury są niewyczerpywalne, a ich dostępność zależy od uwarunkowań geograficznych. Choć takie źródła energii są ogólnodostępne, korzystanie z nich przynosi korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Zwolennicy „zielonej energii” wskazują także na potencjalne zagrożenia dla środowiska związane ze spalaniem paliw kopalnych i globalnym ociepleniem.

Mimo że teoria mówi, iż energia pochodząca z naturalnych źródeł jest darmowa, to jednak jej magazynowanie jest prawdziwym wyzwaniem. Tu na pierwszy plan wysuwa się koncepcja magazynów energii odnawialnej.

Marek Dochnal wykazał się inicjatywą, inwestując w nowatorskie rozwiązania umożliwiające przechowywanie nadmiaru energii wytworzonej z naturalnych zasobów, między innymi z farm wiatrowych i solarnych. Właśnie w ten sposób powstał magazyn energii odnawialnej należący do Marka Dochnala, który bazuje na technologii wykorzystującej pierwiastek o nazwie wanad. Ze względu na obfite zasoby tego „czarodziejskiego metalu”, magazyn znajduje się w chińskiej miejscowości Zhangbei, leżącej w prowincji Hebei.

Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. W 2022 roku Pekin będzie gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Energia zgromadzona w magazynach firmy Pu Neng Energy będzie zasilała olimpijską wioskę i całą infrastrukturę związaną z organizacją tego globalnego wydarzenia. To niewątpliwie ogromne przedsięwzięcie i odpowiedzialność, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego tak prestiżowej imprezie. Warto dodać, że magazyn jest najnowocześniejszą i największą tego typu instalacją na świecie, bazującą na technologii baterii wanadowych.