Analiza zależności gospodarki od kryzysu wodnego na podstawie książki Szymona Opryszka

Woda, rolnictwo, przemysł, produkcja energii oraz rynek finansowy są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Sytuacja ta prowadzi do konieczności zrozumienia, czym jest bezpieczeństwo wodne i jak je zapewnić. Jak jednak to osiągnąć? Odpowiedź na te pytania może przynieść nam książka polskiego reportera Szymona Opryszka pt. „Woda. Historia pewnego porwania”.

Pomimo tego, że forma reportażu nie jest typowa dla „Obserwatora Finansowego”, ta pozycja może być cennym punktem wyjścia do rozważań o wpływie ekonomii na kryzys wodny, a także o reperkusjach niedoboru wody dla gospodarki. Oprócz tego, daje ona unikalną szansę usłyszenia głosu osób bezpośrednio zaangażowanych w problematykę, co jest trudne do osiągnięcia przy innych formach literackich.

Kolejnym aspektem przedstawionym przez Autora jest fakt, że globalne kryzysy wodne mają wpływ również na Polskę, nawet tam gdzie najmniej byśmy się tego spodziewali.

Opryszek skupia się na badaniu sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, szukając przyczyn leżących pod powierzchnią, niezauważalnych na pierwszy rzut oka. Traktuje o wpływie działalności reżimu w Mińsku, czy działań przemytników na kryzys wodny, jednak największe znaczenie przypisuje problemom migracyjnym Irakijczyków. Autor poszukiwał bodźców, które skłoniły ich do opuszczenia ojczyzny i podróży w nieznane, doszedł do wniosku, że „praprzyczyną” jest brak wody.

Opryszek przedstawia dramatyczną sytuację rolników zmuszonych do porzucenia swoich pól z powodu pustynnienia terenów oraz rządowe restrykcje dotyczące upraw ze względu na niedobory wody. Sytuacja jest tak tragiczna, że Syryjscy Kurdowie powracają do archaicznych rytuałów deszczu. W Iraku, gdzie temperatury przekraczają 50 stopni Celsjusza a susze i wysychanie jezior staje się normą, wydaje się, że przyszłość może przynieść jedynie pogorszenie sytuacji. To wpływa bezpośrednio na decyzje jednostek dotyczące swojej przyszłości i migracji nie tylko między krajami czy kontynentami, ale także migracje wewnętrzne, które również mają swoje konsekwencje.

Podczas podejmowania decyzji często pomijamy fakt, że woda jest niezbędna dla funkcjonowania niemal każdego sektora gospodarki. Jak wskazuje Fundacja We Are Water, kryzys klimatyczny ma bezpośrednie przełożenie na zasoby wodne. Jednakże problematyka ta nie ogranicza się tylko do ocieplenia klimatu, ale obejmuje też konkretne działania człowieka. Wskutek zmian klimatycznych, temat wody staje się priorytetowy, zwłaszcza w kontekście rolnictwa, przemysłu i produkcji energii.