Odczuwalne zmniejszenie produkcji energii z paliw kopalnych w Unii Europejskiej

Raport think-tanku Ember ujawnia, że w 2023 roku produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych w Unii Europejskiej zmalała o 19 procent. Również emisje z sektora energetycznego zanotowały tak samo znaczący spadek. Po raz pierwszy w historii, udział prądu generowanego przez energię słoneczną i wiatrową przekroczył barierę 25 procent.

Analitycy Ember informują, że rok 2023 był czasem wielu rekordów dla Unii Europejskiej. O 19 procent spadło wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych oraz o tyle samo obniżyła się emisja CO2 z sektora energetycznego.

Ember podaje, że emisje spadły o połowę od 2007 roku. Mniejsza o 26 procent produkcja z węgla wpłynęła na redukcję produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych o 207 TWh. Zaledwie 12 procent, czyli 333 TWh całej wyprodukowanej w UE energii elektrycznej pochodziło z węgla. Od 2016 roku, roczna produkcja z tego paliwa zmniejszyła się aż o połowę (327 TWh), natomiast produkcja z wiatru i słońca zwiększyła się o 354 TWh.

Spadek emisji z sektora energetycznego o 19 procent oznacza, że od 2007 roku obniżyły się one o połowę. Natomiast produkcja farm wiatrowych w 2023 roku wzrosła o 13 procent do 475 TWh, wyprzedzając po raz pierwszy w historii produkcję z gazu, która wynosiła 452 TWh.

Analitycy Ember stwierdzają, że roczna produkcja energii elektrycznej z wiatru i słońca przekroczyła po raz pierwszy 25 procent, osiągając 27 procent. Przez prawie jedną czwartą czasu, źródła na paliwa kopalne dostarczały mniej niż jedną czwartą energii elektrycznej, rok wcześniej wskaźnik ten wynosił jedynie 4 procent.

W Polsce również po raz pierwszy produkcja ze słońca i wiatru przekroczyła 20 procent – ze tych źródeł pochodziło 21 procent prądu produkowanego w naszym kraju. Rok wcześniej wskaźnik ten był na poziomie 16 procent. Udział wszystkich źródeł odnawialnych wyniósł 27 procent. Produkcja z węgla spadła do poziomu 61 procent – najniższy poziom do tej pory wynosił 70 procent w 2020 roku. Ember szacuje, że spadek produkcji z węgla jest wynikiem wzrostu produkcji ze słońca i wiatru o 7 TWh w porównaniu do poprzedniego roku, wzrostu produkcji z gazu o 3 TWh, ale także dzięki zmniejszeniu krajowej produkcji o 10 TWh, z czego połowa wynikała ze spadku popytu krajowego, a reszta ze zmiany kierunku wymiany handlowej – z eksportu w 2022 r. na import.