Badanie wykazało: Ponad 45% importowanych zabawek nie spełnia europejskich norm bezpieczeństwa

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Krajową Administrację Skarbową (KAS), około 700 tysięcy z 1,5 miliona sprawdzonych zabawek nie spełnia standardów bezpieczeństwa obowiązujących w Unii Europejskiej. Badania były skierowane na sprawdzenie zawartości toksycznych substancji w zabawkach sprowadzanych spoza UE.

Z pomocą Inspekcji Handlowej i specjalistycznych laboratoriów, celnicy dokładnie analizowali, czy w importowanych lalkach, piłkach czy gryzakach nie ma nadmiaru szkodliwych dla zdrowia ftalanów. Ftalany to estrowe pochodne kwasu ftalowego, służące do zmiękczania tworzyw sztucznych i nadawania im elastyczności. Wysokie stężenie tych związków może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak uszkodzenia nerek czy wątroby, zaburzenia płodności, rozwój astmy, a nawet nowotworów. W normie przyjmuje się, że graniczna zawartość ftalanów w zabawkach nie powinna przekraczać 0,1 proc.

Podczas przeprowadzanej akcji kontrolnej, polscy celnicy sprawdzili prawie 1,5 miliona zabawek, które były zgłaszane do odprawy celnej. Wszelkie podejrzenia dotyczące zawartości ftalanów w zabawkach były zgłaszane do Inspekcji Handlowej, która z kolei przekazywała je do specjalistycznych laboratoriów analizujących stężenie tych substancji. Ogółem przebadano 55 próbek, w tym 11 w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej UOKiK w Łodzi. Z wyników badań wynika, że w 25 próbkach pochodzących z Chin, normy zawartości ftalanów były przekroczone, a w niektórych przypadkach nawet kilkaset razy.

Na przykład, w jednej z lalek z zestawu „Sweet girl”, której główkę przebadano w laboratorium UOKiK, stężenie ftalanu wyniosło około 29 proc., co znacznie przekracza dopuszczalną normę.

Wszystkie zabawki zawierające niebezpiecznie wysokie stężenie toksycznych estrów – około 30 tysięcy sztuk – zostały przez celników zniszczone. UOKiK zgłosił dodatkowo 10 zabawek z występującymi w nich ftalanami do unijnego systemu RAPEX, który umożliwia wymianę informacji między państwami UE dotyczących niebezpiecznych produktów. Gdy UOKiK otrzyma kolejne dokumenty z KAS, zgłosi do RAPEX pozostałe 15 zabawek.