Czy biopaliwa są kluczem do ekologicznej przyszłości? – Wszystko, co musisz wiedzieć

Biopaliwa, czyli paliwa wyprodukowane z roślin, stanowią alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa. Ich stosowanie przyczynia się do zmniejszenia importu i konsumpcji ropy. Dodawanie biokomponentów do paliw jest wymagane przez polskie prawo, a dokładnie przez ustawę z dnia 2 października 2003 roku o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 199 poz.1934).

Biodiesel to specyficzny rodzaj oleju napędowego, który zawiera komponenty w postaci estrów metylowych. Jego produkcja opiera się na tłuszczach roślinnych, które stanowią mieszankę estrów różnych kwasów tłuszczowych i gliceryny. Przykładowo, oleje pozyskiwane z różnych roślin oleistych różnią się między sobą udziałem procentowym estrów glicerynowych, zwanych też glicerydami.

Rzepak jest najpopularniejszą rośliną oleistą uprawianą w Polsce, a więc olej wytłaczany z nasion tej rośliny stanowi podstawowy surowiec do produkcji biopaliwa używanego do zasilenia silników wysokoprężnych. Pod względem chemicznym, takie biopaliwo to mieszanka estrów metylowych kwasów tłuszczowych.

Podczas procesu zwanej alkoholizy oleju roślinnego (np. z rzepaku), metanol działa na olej w obecności katalizatora, którym może być wodorotlenek potasu (KOH) lub wodorotlenek sodu (Na OH). Istnieją różne typy biodiesla. Na przykład B100 to czysty biodiesel (100% FAME), który jest samodzielnym paliwem silnikowym. Inne rodzaje paliwa biodiesel to B20 (20% biodiesla i 80% oleju napędowego) oraz B80 (80% biodiesla i 20% oleju napędowego).

Poza biodieslem, mamy również bioetanol, który produkowany jest z biomasy i/lub biodegradowalnych części odpadów, a następnie używany jako paliwo. Istnieją też biokomponenty – składniki płynnych paliw silnikowych pozyskiwane z biomasy lub innych surowców odnawialnych. Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia rolniczego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji.

Biopaliwa przynoszą wiele korzyści środowiskowych, ale są także atrakcyjne ekonomicznie, gdyż ich cena jest zwykle niższa od ceny tradycyjnego diesla. Wielu kierowców, którzy zdecydowali się na paliwa ekologiczne, doświadczyło, że nie powodują one uszkodzeń silników ich samochodów. Nawet najnowsze samochody z silnikami common rail mogą być zasilane biodieslem.

Jednak istnieją także pewne wyzwania związane z biopaliwami. Przykładowo, stosowanie czystego biodiesla w niskich temperaturach może być problematyczne, ponieważ staje się on gęstszy i wymaga podgrzewania lub dodatków. Ponadto, dostępność biopaliw w Polsce jest ograniczona, gdyż tylko nieliczne stacje benzynowe oferują je na sprzedaż.