Decydujący etap odblokowania pełnych funduszy unijnych na odbudowę gospodarczą w Polsce

Po kilku dniach przerwy, Komisja Europejska powróci do swoich biur z planem zatwierdzenia wypłaty zaliczki dla Polski z tzw. „funduszy odbudowy”. Jednakże, aby uzyskać dostęp do pełnej puli tych funduszy, Polska musi jeszcze osiągnąć określone przez Komisję cele, zwane kamieniami milowymi. Dodatkowo, Komisja przygotowuje dla nas prognozy gospodarcze na najbliższe lata.

Obserwujemy także zmiany w inflacji w kraju, która po okresie spadków zaczyna teraz delikatnie wzrastać. Z drugiej strony, stopy procentowe zapewne pozostaną niezmienione przez kolejny rok. Indeks WIG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prawie pobił swój rekord, ale ostatecznie mu się to nie udało. Poniżej prezentujemy pięć najważniejszych kwestii dotyczących obecnej sytuacji gospodarczej.

Polska jest blisko otrzymania pierwszej części funduszy unijnych przeznaczonych na odbudowę gospodarczą po pandemii, choć droga do pełnego dostępu do tych środków jest jeszcze długa. Jak wynika z wypowiedzi polityków zarówno w Brukseli, jak i w Warszawie, uzyskanie tej zaliczki nie oznacza jeszcze pełnego odblokowania funduszy. Pozostałe środki będą dostępne dopiero po spełnieniu określonych warunków, co oznacza, że na resztę funduszy będziemy musieli poczekać nieco dłużej.