Filologia angielska – studia, które otwierają na świat 

Podróże, międzynarodowa kariera, a do tego swobodna komunikacja – kto nie chciałby spełniać się zawodowo właśnie w ten sposób? Osoby, które planują po maturze kontynuować swoją edukację, najczęściej wybierają studia. Która ścieżka okaże się tą najlepszą? Poznaj zalety kierunku filologia angielska.

Edukacja pełna językowych wyzwań

Monotonne rozwiązywanie zadań i nudne wykłady? Na kierunku filologia angielska studia to zupełnie obce pojęcia! W Wyższej Szkole Europejskiej studenci doświadczają zajmujących ćwiczeń, które każdego dnia wzbogacają umiejętności językowe. Kadra profesorska dokłada wszelkich starań, by poszerzać horyzonty swoich podopiecznych, wzbudzać w nich ciekawość świata i skłaniać do głębokich refleksji. W krakowskiej uczelni nie ma miejsca na przestój – czas na nauce mija szybko i przyjemnie.

Ciekawe ścieżki kształcenia

Studia drugiego stopnia wymagają od studentów podjęcia decyzji, które wpłyną na przebieg zawodowej kariery. Studenci WSE mają do wyboru dwie specjalizacje, które niewątpliwie przełożą się na satysfakcjonujące wyniki w późniejszym zawodzie. W ofercie uczelni znajdują się: komunikacja międzykulturowa w biznesie, a także tłumaczenia specjalistyczne. Obydwie ścieżki kształcenia gwarantują ciekawy rozwój i pracę pełną zawodowych wyzwań.

Praca w międzynarodowym zespole

Osoby wybierające filologię angielską zazwyczaj nastawione są na późniejszą pracę w multikulturowym środowisku. Kierunek ten to z pewnością słuszny wybór – od pierwszych dni stawia się tu na komunikację w języku angielskim, z naciskiem na poprawność konstrukcji gramatycznych czy doboru słów w odpowiednim kontekście. Studenci rozwiną umiejętności językowe, mocno wzbogacając słownictwo nie tylko o wyrazy z codziennego użycia, ale i czasowniki frazalne czy idiomy.

Wyrażenia potoczne, a także formalne – absolwent kierunku swobodnie będzie posługiwał się nowymi zwrotami adekwatnie do sytuacji i środowiska, w jakim pracuje. Bariera językowa nie będzie żadną przeszkodą. Od pierwszych dni w pracy skupisz się na zdobywaniu zawodowych umiejętności, posługując się językiem angielskim. Praca w międzynarodowym zespole jest źródłem zawodowej satysfakcji, a dla wielu także spełnieniem osobistych marzeń.

Filologia angielska – dlaczego warto wybrać te studia?

Chcąc obalić powszechny mit, jako że studia językowe to odpowiednik kursu, warto nadmienić, że sama nauka języka na uczelni to tylko procent tego, co otrzymują słuchacze ze strony wykładowców. Studenci poznają także historię, kulturę i tradycje krajów anglosaskich, czytają dzieła literackie w oryginale, analizują zagadnienia dotyczące ogólnego rozwoju i postępu w wielu dziedzinach. Całość tworzy niezwykle ciekawy kierunek, którego ukończenie daje perspektywę na bardzo dobre warunki zatrudnienia.

Studia II stopnia na kierunku filologia angielska pomogą uzyskać niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje do pracy w prestiżowym zawodzie. Umiejętności językowe są wysoko cenione przez dzisiejszych pracodawców, a Ty jako absolwent, będziesz mógł wykazać się w tym zakresie znakomitą wiedzą.