Jak wypełnić PIT 28 w 2023 roku?

Z formularza PIT 28 korzystają podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. To między innymi osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w formie pozarolniczej działalności gospodarczej, wspólnicy spółek cywilnych i spółek jawnych oraz osoby rozliczające przychody z najmu. Formularz uwzględnia dwie grupy rozliczeń, dlatego duże znaczenie ma, czy składasz zeznanie PIT jako firma. Wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę, by wypełnić deklarację dobrze.

1. Kto składa PIT 28 w 2023 roku?

2. PIT 28 a PIT 36 – Nowy Ład

3. Terminy złożenia zeznania PIT do urzędu skarbowego

4. Ulgi i odliczenia dla PIT 28

Podatnicy rozliczający PIT 28 w 2023 roku mogą dostarczyć zeznanie podatkowe PIT do fiskusa, wybierając jeden z trzech sposobów: jako PIT 28 online – poprzez usługę rządową Twój e-PIT lub inny program do rozliczania deklaracji PIT elektronicznie albo dostarczając wydrukowany formularz do urzędu skarbowego. W formie online potrzebne będzie wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kto składa PIT 28 w 2023 roku?

Formularz PIT 28 jest przeznaczony dla tych podatników, którzy – w obliczu obowiązujących przepisów ustalonych w ramach Polskiego Ładu – podjęli decyzję, by rozliczać się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie zaś na zasadach ogólnych. Dotyczy to osób, które przychody uzyskują z tytułu:

 • pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze – pod warunkiem, że nie zostały zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Formularz obsługuje dwie grupy rozliczeń, dlatego wypełnia się go albo w wariancie podstawowym PIT 28 dla firm, albo jako PIT 28S w przypadku najmu.

Dodatkowym warunkiem rozliczenia się w formie ryczałtu jest dopełnienie obowiązku zgłoszeniowego. W związku z tym podatnik musi:

 • zawiadomić o takiej chęci poprzez CEiDG-1 w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tytułu należnego ryczałtu ewidencjowanego w danym roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli wartość przychodu opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym osiągnął w grudniu,
 • dokonać wpłaty na poczet ryczałtu ewidencjonowanego, wpisując w tytule transakcji, że dotyczy ona PIT-28 – pod warunkiem, że będzie to pierwsza taka płatność w danym roku.

PIT 28 a PIT 36 – Nowy Ład

W 2023 roku podatnicy rozliczający przychód kwalifikujący się do ryczałtu powinni szczególnie przyjrzeć się także innemu formularzowi zeznania podatkowego – PIT 36. Dlaczego?

Rzecz w tym, że Polski Ład umożliwia ryczałtowcom zmianę formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową za cały 2022 roku. Wystarczy w określonym przepisami terminie zdecydują się oni na złożenie zeznania w formie deklaracji PIT 36. Tu ważna uwaga! Wybór 12% stawki podatku nie będzie możliwy, jeżeli osoba rozliczająca przychody z najmu złoży już zeznanie PIT-28.

Która opcja jest bardziej opłacalna? Tu każdy przypadek trzeba przeanalizować indywidualnie. W takich sprawach pomocny okaże się kalkulator ryczałt uwzględniający już w swoim zamyśle.

Terminy złożenia zeznania PIT do urzędu skarbowego

Polski Ład przygotował także pułapkę, gdyż ustawodawcy zmienili w trakcie roku ostateczny termin złożenia deklaracji. Najpierw formularz miał być złożony do końca stycznia, później, czyli aż do końca 2022 roku, obowiązywała granica z końcem lutego, co dawało przedsiębiorcom stosunkowo niewiele czasu na dokonanie rozliczeń. Jak jest teraz?

Ostatecznie PIT 28 trzeba złożyć do końca kwietnia, co akurat w 2023 roku umożliwia przesunięcie terminu do 2 maja ze względu na dni wolne. Oznacza to, że daty ujednolicono dla wszystkich ważnych formularzy.

Ulgi i odliczenia dla PIT 28

Pora wspomnieć o jeszcze jednym bardzo ważnym punkcie, czyli ulgach i odliczeniach podatkowych, z których mogą skorzystać rozliczający się poprzez PIT 28. Ich poziom i wartość są uzależnione od wysokości uzyskanego przychodu.

W przypadku PIT 28 na szczególną uwagę zasługują możliwe do odliczenia:

 • składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
 • darowizny przekazane między innymi na cele pożytku publicznego,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga abolicyjna,
 • ulga z tytułu wpłaty na IKZE,
 • ulga na internet,
 • ulgi termomodernizacyjnej,
 • straty z działalności gospodarczej.

Ważne, że w myśl nowych zasadach nie jest możliwe w przypadku przedsiębiorców odliczenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na dotychczasowych zasadach.

PIT 28 nie pozwala również na rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jednak pojawiło się kilka wyjątków. Pierwszy dotyczy rozliczenia przychodów z najmu i dzierżawy lub umów podobnych, zaś drugi – sytuacji, w której jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą z grupy opodatkowanych ryczałtem lub podatkiem liniowym pod warunkiem, że w 2022 roku nie odnotowano wysokości osiągniętego dochodu lub wydatków, które wpływałyby na wysokość kosztów podatkowych.