Program "Czyste Powietrze" doświadcza zmian – od kwietnia wsparcie udzielane nie tylko dla pomp ciepła

Istotne zmiany w programie „Czyste Powietrze” obejmują zasady dofinansowania, które od kwietnia 2021 roku będą dotyczyć jedynie certyfikowanych pomp ciepła oraz kotłów na pellet. Poza tym, zaostrzone zostaną kryteria dochodowe dla ubiegających się o dotacje.

Program „Czyste Powietrze” to unikalny na polską skalę projekt dotacyjny, którego głównymi beneficjentami są właściciele domów jednorodzinnych. Prawdopodobnie jest to też jeden z największych programów tego rodzaju w całej Europie. W ciągu ponad pięciu lat istnienia programu, liczba wniosków przekroczyła 750 tysięcy, a wydatkowane środki na dofinansowanie wymiany nieekologicznych pieców i termomodernizacji domów osiągnęły imponującą sumę 8,6 mld zł. Mimo że tempo realizacji inwestycji jest niższe niż pierwotnie zakładano, statystyki programu nadal robią duże wrażenie.

Interesowanie programem wzrosło po wprowadzeniu w ubiegłym roku nowych regulacji, które zwiększyły maksymalne kwoty dotacji na kompleksową termomodernizację domów i wymianę nieekologicznych pieców na efektywne źródła ciepła. Pojawiła się również możliwość ponownego złożenia wniosku, tym razem tylko na samą termomodernizację. Jednak wraz z tymi zmianami, pojawiły się też nowe wyzwania.

Niezależnie od stanu dochodowego, najwyższe dofinansowanie wynoszące 100% wartości netto inwestycji (bez podatku VAT) przyciąga wielu beneficjentów. Nie muszą oni z góry pokrywać kosztów przedsięwzięcia, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pokrywa 50% kosztów w formie zaliczki wpłacanej na konto wykonawcy, a resztę – po zakończeniu inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 135 tys. zł i obejmuje kompleksową termomodernizację domu, zakup oraz montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Obecnie najwięcej wniosków w programie „Czyste Powietrze” dotyczy właśnie tego najwyższego poziomu dofinansowania.