Przedstawiamy gatunki zwierząt, które na swój sposób pomagają uratować planetę

Dla utrzymania biologicznej równowagi na naszej planecie niezbędna jest różnorodność biologiczna, gdzie każde stworzenie ma swoją rolę do spełnienia. Istnieją jednak zwierzęta, które w wyjątkowy sposób wpływają na zdrowie ekosystemu Ziemi i pomagają chronić nas przed kryzysem ekologicznym. Są to m.in. największe ssaki na świecie i niezmordowanie pracujące owady. Niestety, pomimo ich nieocenionej pomocy, działania człowieka często przynoszą im więcej szkody niż korzyści. Przedstawiamy 10 gatunków zwierząt, które są nieocenionymi sprzymierzeńcami Ziemi.

Istotne jest podkreślenie, że pozytywny wpływ tych zwierząt na planetę nie wynika z ich świadomości ekologicznej – takową posiadają jedynie ludzie, którzy niestety nie zawsze korzystają z tej wiedzy odpowiedzialnie. Mimo to, nasze zwierzęce towarzysze pozostają wierni naturze, a wszystkie ich procesy życiowe, od odżywiania po wydalanie, są kluczowymi elementami naturalnych procesów odnowy i rozwoju ekosystemów.

Pszczoły to jedni z najważniejszych zapylaczy na świecie, rok w rok gwarantując plony wielu gatunków warzyw i owoców, dostarczając tym samym pokarm dla całego łańcucha pokarmowego. Zapylają one nawet do 80% wszystkich kwiatów, najchętniej poruszając się pomiędzy roślinami jednego gatunku. Chodzi tu nie tylko o pszczoły miodne, ale o wszystkie 20 tysięcy gatunków tych bzyczących owadów, które są odpowiedzialne za aż 30% naszego pożywienia. Niestety, co szósta pszczoła jest obecnie zagrożona wyginięciem z powodu niszczenia naturalnych ekosystemów. Globalne wymarcie pszczół byłoby katastrofalne nie tylko dla produkcji żywności, ale także dla całej bioróżnorodności na Ziemi.

Słonie to kolejny przykład zwierząt mających ogromne znaczenie dla równowagi ekologicznej. Znane jako „inżynierowie ekosystemów”, słonie konsumują średnio około 150 kg roślinności dziennie. Szereg procesów zachodzących w ich organizmach wiąże duże ilości węgla, który potem trafia do gleby wraz z ich odchodami. Działania słoni przyczyniają się więc do ograniczenia ilości CO2 w atmosferze. Słonie przemieszczają się na duże odległości, tworząc przestrzeń dla innych gatunków i dostęp do światła słonecznego. Przy okazji wyszukiwania pożywienia i wody, pomagają też mniejszym zwierzętom znaleźć coś do jedzenia czy napicia.

Wieloryby to kolejne, niezwykle ważne zwierzęta dla naszej planety. Niekiedy mówi się, że jeden wieloryb jest warty tyle co tysiąc drzew – to pokazuje skalę, na jaką te gigantyczne ssaki wpływają na środowisko naturalne. W ciągu swojego długiego życia, wieloryby gromadzą w swoim ciele nawet 33 tony CO2. Ich odchody natomiast są źródłem pożywienia dla fitoplanktonu, który za pomocą fotosyntezy pochłania CO2 i produkuje ogromne ilości tlenu. Zgodnie z danymi Programu Środowiskowego ONZ (UNEP), wieloryby pośrednio odpowiadają za produkcję aż 50% tlenu w naszej atmosferze! Niemniej jednak, te morskie giganty są na krawędzi wyginięcia z powodu polowań, zanieczyszczenia środowiska oraz przypadkowych kolizji ze statkami. Jeśli udałoby się odbudować ich populacje, walka z kryzysem klimatycznym byłaby znacznie łatwiejsza.