Satelita ziemski a rośliny: jak Księżyc wpływa na pracę ogrodnika?

Bez wątpienia, Księżyc, jako jedyny naturalny satelita Ziemi, ma potężny wpływ nie tylko na ewolucję homo sapiens, ale również na rytm życia natury. Może to brzmieć jak przestarzałe wierzenia, jednak obserwacje świadczą o tym, że Księżyc ma realny i widoczny wpływ na rośliny uprawiane w ogrodzie.

Zjawisko przypływów jest dowodem na to, że Księżyc jest nie tylko zjawiskiem estetycznym na nocnym niebie. Działa on na morza siłą grawitacji, co powoduje regularne zmiany poziomu wody w miesięcznym cyklu. Naukowcy twierdzą także, że to właśnie grawitacja Księżyca zmieniła naszą planetę na miejsce dla życia, regulując poziom sejsmicznych drgań ziemskiej osi przez miliardy lat.

Mimo rozwoju technologicznego i elektryfikacji współczesnego świata istnieją osoby, które kierują swoim życiem według kalendarza księżycowego. Uzasadniają to tym, że nasze ciało składa się w 70% z wody. W fazie pełni Księżyca czujemy się energetyczni i kreatywni, natomiast faza nowiu przypisywana jest introwertyzmowi i zachowaniom asocjalnym. Entuzjaści lunarnego stylu życia analizują również w jakim znaku zodiaku znajduje się Księżyc i na tej podstawie udzielają porad dla osób urodzonych w określonych porach roku. Czy należy w to wierzyć? Ostateczna decyzja należy do każdego z nas. Co do wpływu Księżyca na rośliny – najlepiej samemu to sprawdzić!

Wiedza na temat cyklu księżycowego

Obieg Księżyca wokół Ziemi trwa 27,3 dni, ale ze względu na różnice w optycznym postrzeganiu jego pozycji, średnia długość miesiąca księżycowego wynosi 29,5 dnia. W tym czasie przechodzi on przez cztery fazy, trwające mniej więcej po 7 dni każda. Cykl zaczyna się od nowiu, kiedy noce są najciemniejsze. Pierwsza kwadra ukazuje wschodnią część Księżyca w formie litery „D”, która powiększa się do pełnej tarczy widocznej z Ziemi podczas pełni. W ostatniej kwadrze tarcza Księżyca zanika, ukazując coraz cieńszy sierp w kształcie litery „C”.

Księżyc a wpływ na rośliny ogrodowe

Jeśli Księżyc ma możliwość wpływania na poziom oceanów na Ziemi, logiczne jest założenie, że może również oddziaływać na innego typu zasoby wodne, w tym te powierzchniowe. Zwolennicy ogrodnictwa prowadzonego według cyklu księżycowego uważają, że podczas niskiej grawitacji więcej wilgoci gromadzi się tuż pod powierzchnią ziemi, natomiast podczas wysokiej grawitacji zostaje ona zepchnięta w głąb. Wskazują również na znaczące różnice w ilości światła docierającego do gruntu podczas nowiu i pełni, które mogą wpływać na aktywność roślin. Niektórzy twierdzą także, że niewielkie zmiany w polu elektromagnetycznym spowodowane zmianami grawitacyjnymi mogą mieć znaczący wpływ na żywe organizmy.