Kryształ górski: Elegancja i dostępność w jednym minerału

Kwarc jest drugim najpopularniejszym minerałem na Ziemi po skaleniach, co tłumaczy obfitość kryształów górskich na wszystkich kontynentach. Kryształy te formują się we wszystkich strefach klimatycznych, a można je znaleźć w skałach magmowych, takich jak granity i pegmatyty, w skałach osadowych, takich jak łupki ilaste i piaskowce, a także w korytach rzek, na plażach i pustyniach. Najlepiej uformowane kryształy mogą osiągać kilka metrów wysokości i ważyć do kilkuset kilogramów.

Najbardziej cenione złoża kryształów górskich znajdują się w Alpach, Brazylii, Japonii i na Madagaskarze. Szczególnie wysokiej jakości kamienie są pozyskiwane również ze Stanów Zjednoczonych. Chociaż istnieje wiele technik ekstrakcji kryształów z ziemi, najpopularniejszą jest wydobycie za pomocą ciężkiego sprzętu w połączeniu z delikatną obróbką ręczną. Ze względu na swoją efektywność, Brazylia jest największym producentem naturalnego górskiego kryształu, z USA na drugim miejscu. Szczególne uznanie zdobyły tzw. „diamenty Herkimer”, które są niewielkimi kryształami górskimi wydobywanymi tylko w jednym miejscu w stanie Nowy Jork i które ze względu na swoją doskonałą strukturę do złudzenia przypominają diamenty.

Im czystsze są kryształy, tym rzadsze i droższe stają się. Z tego powodu, zapotrzebowanie na doskonały kwarc doprowadziło do rozwinięcia technik syntetycznej produkcji kryształów górskich. Ta produkcja odbywa się w warunkach laboratoryjnych przy użyciu starannie wyselekcjonowanych naturalnych kryształów o niewielkich rozmiarach. Dzięki tej metodzie świat corocznie zyskuje nawet 200 ton metrycznych ręcznie wytworzonych kryształów górskich.