Co to jest crowdlending?

W ostatnich latach pojawiło się wiele inicjatyw z zakresu gospodarki opartej na współpracy. Siłą napędową tych inicjatyw jest, z jednej strony, większa kontrola nad przyznawanym finansowaniem. Z drugiej strony, rentowność, która jest osiągana dzięki nim.

Innymi słowy, jeśli bierzesz udział w crowdlendingu, to Ty decydujesz, które firmy lub działania są warte Twojego finansowania. Na przykład, możesz preferować pożyczanie pieniędzy firmom lub działaniom, które okazują się być bardziej przyjazne dla środowiska lub sprzyjają równouprawnieniu płci lub wieku. Dzięki temu możesz wywierać nacisk na firmy, by zajęły stanowisko w sprawie zrównoważonego rozwoju, co sprawia, że Twoje pieniądze są więcej warte.

Z drugiej strony, ułatwiają mniejszym firmom dostęp do finansowania, którego banki nie udzieliłyby im przy niskich kwotach, lub dostęp do inwestycji, do których nie mieliby dostępu przy ograniczonym kapitale, takich jak nieruchomości.

Dzięki tym alternatywnym usługom finansowania możesz pomóc firmom, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, jakie uznasz za stosowne, ale także uzyskać określony zwrot finansowy.

Crowdfunding czy crowdlending?

Wiele firm potrzebuje wsparcia finansowego w momencie rozpoczęcia działalności. W czasach boomu dotcomów mówiło się o aniołach biznesu, czyli inwestorach, którzy wkładali swoje pieniądze w firmy w fazie zalążkowej, które miały atrakcyjny projekt biznesowy. Sprawy nie zmieniły się zbytnio, ale zmieniły się warunki.
Obecnie firmy poszukują drobnych inwestorów, którzy podzielą się ryzykiem i zyskiem z operacji finansowej, jaką jest finansowanie ich działalności. Mogą oni zwrócić się do platform crowdfundingowych lub platform finansowania ryzyka, lub do platform crowlendingowych lub pożyczek o niższym ryzyku. Uważaj, nie ma czegoś takiego jak inwestycja bez ryzyka.

Crowdfunding to finansowanie projektu lub firmy w zamian za niepewny zwrot (w zależności od tego, czy się uda). Natomiast crowdlending to finansowanie projektu lub firmy poprzez pożyczkę udzielaną przez grupę inwestorów, z określonym z góry zyskiem.

Jak działa crowdlending?

Crowdlending działa za pośrednictwem platform, na których drobni pożyczkodawcy udostępniają swoje pieniądze małym i średnim firmom, przedsiębiorstwom lub osobom samozatrudnionym, aby mogły one finansować swoje projekty w zamian za zysk.
Ryzyko dla pożyczkodawców jest mniejsze, ponieważ wnoszą oni niewielkie kwoty do różnych projektów, dywersyfikując w ten sposób swoje inwestycje.

Crowdlending finansowy

W związku z powyższym, za pośrednictwem platform crowlendingowych udostępniamy pieniądze firmom, które ich potrzebują na platformach. Platformy te oferują te projekty, które potrzebują finansowania, a my wnosimy wkład do tych, którzy chcą kwotę, którą uważamy za odpowiednią.
To platforma weryfikuje rentowność projektów i zapewnia, na ile to możliwe, szacowaną opłacalność. Zależy to od projektu, ram czasowych i ryzyka. Jest jedna rzecz, którą powinieneś mieć na uwadze: niektóre z najlepszych platform crowdlendingowych, które możesz zobaczyć polecane w Internecie, nie posiadają gwarancji państwowych. Nie oznacza to, że są one nielegalne, a jedynie, że nie są one regulowane w Polsce. Możesz uzyskać od nich większą rentowność, ale ponosisz też większe ryzyko.

Crowdlending nieruchomości

Jednym z sektorów, w którym crowdlending ma wiele sensu, są nieruchomości. Jest to sektor dochodowy, ale ograniczony do dużych kapitałów. Dzięki crowdlendingowi, od niewielkich inwestycji, można uczestniczyć w zakupie mieszkań na późniejszy wynajem.
Mówimy o niskich inwestycjach i bardziej sprawdzalnych zwrotów na rynku, ponieważ istnieje wiele stron internetowych odniesienia, które publikują średnie zyski z nieruchomości w zależności od ich lokalizacji. Ponadto, niektóre z tych stron zleciły usługę oceny punktowej lub oceny ryzyka dla każdej inwestycji, która pozwala nam ocenić ryzyko związane z każdą inwestycją.

Podsumowując, innym sposobem, aby Twoje pieniądze zaczęły pracować a przez to uzyskać pewny zwrot jest stać się pożyczkodawcą poprzez platformy crowdfundingowe. Poza zyskiem, który otrzymujesz, możesz pomóc firmom stać się bardziej zrównoważonymi poprzez ułatwienie finansowania tych, które spełniają kryteria, które uważasz za najważniejsze.