Między Metodami Psychoterapii – Przewodnik Wyboru Właściwego Nurty Terapeutycznego

Zmagania z nałogami, depresją, trudnościami emocjonalnymi, nerwicami czy problemami z poczuciem własnej wartości to wyzwania, które mogą zostać skutecznie zaadresowane dzięki psychoterapii. Kluczowe jest jednak, aby odpowiednio dobrać nurt terapeutyczny, który przyniesie najbardziej pożądane rezultaty. Czy istnieje uniwersalna metoda wyboru odpowiedniej psychoterapii spośród popularnych nurtów dostępnych dzisiaj?

Psychoterapia to metoda leczenia różnorodnych zaburzeń psychicznych, ale nie tylko. To także narzędzie wspomagające rozwój osobisty czy poprawiające jakość życia. Istotę psychoterapii stanowi cykl spotkań z wykwalifikowanym specjalistą – psychoterapeutą, który posiada ukończone studia i czteroletni kurs psychoterapii w obranym przez siebie kierunku.

Przebieg psychoterapii może być różnoraki – od krótkotrwałych procesów terapeutycznych trwających kilka tygodni, do długotrwałych terapii sięgających lat. Formy interakcji z terapeutą mogą obejmować spotkania indywidualne lub grupowe i bywać elementem kompleksowego leczenia (jak w przypadku depresji) lub jedynym źródłem wsparcia.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z różnorodności szkół psychoterapii, której nurty szacuje się na kilkaset. Jest to efekt ciągłych zmian i ewolucji teorii – z jednej szkoły wywodzi się druga, która z kolei zyskuje własne odmiany. Jednak mimo takiej różnorodności, za najczęściej stosowane i najbardziej skuteczne uznaje się zaledwie kilka nurtów. Są to między innymi: terapia poznawczo-behawioralna, psychoanaliza, psychoterapia gestalt czy terapia systemowa stosowana dla całych rodzin.