Tworząc przyszłość: 5 najbardziej eko-friendly lotnisk na świecie

Lotnisko Kopenhaskie zadeklarowało, że do roku 2030 osiągnie neutralność węglową. Obecnie na jego terenie znajdują się cztery turbiny wiatrowe generujące 27 milionów kWh energii elektrycznej rocznie i pokrywające większość zapotrzebowania na energię portu. Systemy ogrzewania i chłodzenia działają w 90% na energię geotermalną z podziemnych zbiorników. Woda ze ścieków jest odzyskiwana i ponownie wykorzystywana do spłukiwania toalet. Maszyny i urządzenia naziemne są zasilane biopaliwami, a sam port inwestował w 250 samochodów i autobusów elektrycznych do obsługi ruchu lotniczego, znacząco redukując emisję gazów cieplarnianych.