Wspólne obiady rodzinne jako klucz do lepszych wyników szkolnych i zdrowego rozwoju dzieci

Potwierdzone naukowo jest, że regularna praktyka spożywania posiłków w gronie rodziny nie tylko sprzyja tworzeniu silnych więzi, ale znacząco wpływa na rozwój intelektualny dziecka. Zaskakująco, jest to jedno z podstawowych działań, które promują zdrowy rozwój psychiczny młodego człowieka, a także skutecznie zapobiegają problemom takim jak nadwaga czy nadpobudliwość u najmłodszych.

Badania przeprowadzone przez grupę naukowców ze Stanów Zjednoczonych wyraźnie wskazują na korzyści płynące z wspólnych posiłków. Takie rutynowe działania, jak spożywanie obiadu razem z dzieckiem, okazują się być czymś więcej niż tylko przyjemnym sposobem spędzania czasu – są wpływającym czynnikiem kształtującym prawidłowy rozwój umysłu młodzieży.

Analiza wyników eksperymentu ujawnia, że dzieci w wieku od 7 do 11 lat, które często spożywają obiady ze swoimi opiekunami, aż o 40% częściej zdobywają najwyższe oceny w szkole w porównaniu z ich rówieśnikami, którzy jedzą samodzielnie. Zaskakujące odkrycie to, że dzieci, które rzadko spożywają posiłki w rodzinnej atmosferze (mniej niż 3 razy w tygodniu), mają aż dwukrotnie większe problemy z nauką. Z drugiej strony, ich koledzy i koleżanki, którzy regularnie uczestniczą w tych rodzinnym obrzędach, prawie nigdy nie otrzymują złych ocen.

Co więcej, wyniki badań wskazują, że to nie samo jedzenie ma największy wpływ na rozwój intelektualny dziecka. Okazuje się, że przede wszystkim rozmowy prowadzone podczas posiłków stymulują rozwój słownictwa młodego człowieka, co przekłada się na lepsze rezultaty niż nawet wspólne czytanie książek!