Badanie empatii przyszłych rodziców w Polsce za pomocą symulatorów niemowląt

W Polsce odbędzie się pionierskie badanie mające na celu zbadanie poziomu empatii u przyszłych rodziców. Badanie to jest unikalne na skalę kraju, a narzędziem wykorzystanym do jego przeprowadzenia będą nowatorskie symulatory potrzeb niemowląt, nazywane popularnie „lalkami”. Liczbę par zgłaszających się do udziału w tym eksperymencie szacuje się na 200. Najwyższej klasy specjaliści z dziedziny psychologii, biotechnologii, chemii i położnictwa dokonają analizy wyników. Projekt ten jest nadzorowany i koordynowany przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Empatia jest fundamentalnym elementem relacji między ludźmi. Wykazana dziecku przez rodziców empatia jest kluczowym składnikiem budowania silnych więzi rodzinnych. Badania naukowe dowodzą, że empatia wpływa na rozwój dzieci już od najwcześniejszych etapów ich życia, czyli okresu niemowlęcego.

Naukowcy zauważyli korelację między genami a poziomem empatii. Hormony takie jak oksytocyna i wazopresyna są istotne dla bliskości w relacjach interpersonalnych. Zmiany poziomów tych hormonów podczas opieki nad dzieckiem mają kluczowe znaczenie dla wrażliwości rodzicielskiej. Przeprowadzane testy mają na celu sprawdzenie, czy empatia między partnerami prowadzi do zwiększenia ich wrażliwości na płacz dziecka, ponieważ wiąże się to z podwyższonym poziomem oksytocyny i wazopresyny.