Finansowe wsparcie dla budowy domów energooszczędnych

Coraz bardziej świadomi konieczności ochrony środowiska Polacy coraz częściej wybierają domy energooszczędne. Jest to nie tylko kwestia trendów, ale również ekonomii, gdyż takie domy generują znacznie mniejsze koszty eksploatacji.

Priorytetem przy budowie domu energooszczędnego powinno być uwzględnienie tego aspektu już na etapie planowania. Budynek powinien zużywać mniej niż 70 kWh/m2/rok. Należy zwrócić uwagę na lokalizację budynku, jego bryłę, układ pomieszczeń oraz termoizolację okienną i drzwiową. Niezbędne są także odpowiednie systemy ogrzewania i wentylacji oraz przegrody budowlane. Postawienie na najnowsze standardy izolacji termicznej ścian zapewni technologia prefabrykowanego szkieletu drewnianego.

Jak zauważa Anna Macina, specjalista ds. marketingu firmy ARCHETON Sp. z o.o., klienci zdają sobie sprawę, że przestarzałe technologie są nie tylko szkodliwe dla zdrowia, ale także kosztowne. Stąd rosnące zainteresowanie budową własnego domu mimo niepewnej sytuacji na rynkach finansowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Państwo i samorządy oferują różne formy wsparcia finansowego na budowę domu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz rozwiązania proekologiczne. Jednym z dostępnych instrumentów jest kredyt preferencyjny Banku Ochrony Środowiska, którego oprocentowanie może wynosić nawet 2%. Możliwe jest także umorzenie połowy odsetek od kredytu, a okres spłaty wynosi 8 lat. Środki na te cele pochodzą z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzięki kredytowi preferencyjnemu można sfinansować między innymi pompy ciepła, które czerpią energię z otoczenia, lub kolektory słoneczne zamieniające promienie słoneczne na ciepło. Można też otrzymać dopłatę do kotłów na paliwa odnawialne, takie jak drewno opałowe, brykiety czy pelety.

Wsparcie obejmuje również ekologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków, która jest tańsza w utrzymaniu niż tradycyjny zbiornik bezodpływowy.

Możliwe jest także uzyskanie dodatkowego finansowania z Powiatowego lub Gminnego Programu Ochrony Środowiska, Programu Ograniczenia Niskiej Emisji lub pożyczki z Fundacji Wspomagania Wsi na zakup kolektorów słonecznych.

Pomoc przyznawana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ma formę kredytu komercyjnego udzielanego przez BOŚ z możliwością dopłaty do oprocentowania na okres nie dłuższy niż 10 lat. Dofinansowanie może obejmować wszelkie działania o charakterze proekologicznym, jak na przykład energooszczędne dachy czy okna o podwyższonej izolacyjności cieplnej.